Regler for benyttelse af Skoven

Nye tanker om Hammer Bakker

Evighedstræ

Hærvejen gennem
Hammer Bakker


Kongevejen

Vodskov Posten

Hammer Bakker stenen
Billeder fra Hammer Bakker
klik på billedet for at se flere.Projekt Hammer Bakker.

Formål:
Det overordnede formål med ”Projekt Hammer Bakker” er at øge kendskabet til den smukke natur som Hammer Bakker udgør, men samtidig værne om det unikke landskab.
Det er målet at synliggøre værdien i at bosætte sig i en af de omkringliggende landsbyer med Hammer Bakker i ” baghaven ”; at øge tilgængeligheden for forskellige grupper af brugere på en skånsom og respektfuld måde over for områdets natur- og kulturværdier og i tæt samarbejde med offentlige og private lodsejere; at synliggøre nuværende aktiviteter og supplere med nye, stadig under hensyn til naturen.

Opgaver:
Opgaver for ”Projekt Hammer Bakker” bliver hermed at opfylde formålene.
I praksis ved at indhente ønsker til muligheder, arrangementer og aktiviteter fra områdets Samråd og borgere og undersøge muligheden for at efterkomme disse.

Samarbejde:
Arbejdet i ”Projekt Hammer Bakker” vil ske i et tæt samarbejde mellem
Samrådene omkring Hammer Bakker, Sammenslutningen af lodsejere,
Botanisk forening, Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Hold musen over billederne, så stopper båndet, og du får mulighed for at klikke på billedet, og få det vist i større format.